QUI SOM

Grup de Treball de matemàtiques a+a+ – Rosa Sensat

Grup de Treball de matemàtiques a+a+  Rosa Sensat.
Grup d’innovació didàctica a E.E. de Rosa Sensat Coordina: Josep Callís Franco.

La filosofia del grup se centra en utilitzar la matemàtica com a recurs d’innovació i transformació educativa, així com també entendre-la com a eina de formació personal i social vers una mentalitat crítica i democràtica. A través d’aquesta reflexió, es vol potenciar el canvi conceptual de la matemàtica (aprofundint en una metodologia més activa, vivencial i lúdica) i el procés metodològic i didàctic del seu aprenentatge, tot treballant des d’un enfocament interdisciplinari.

Grups de treballs actuals: Blanes, Banyoles, Baix Montseny, Barcelona,  Gandesa, Garrotxa, Pla de l'Estany, Girona, LLagostera, Maresme, Vallès Oriental, ...Més informació:   

amesamesbarna@gmail.com

www.amesames.cat 

@amesamesbarna