FORMACIÓ


_Curs 2019-2020

- Inscripcions als grups de treballs.
- Formació en multibases de colors (reglets).
- Jornades al mes de maig. 

Més informació:   amesamesbarna@gmail.com  - www.amesames.cat