CONTACTAR

Grup de Treball de matemàtiques a+a+ – Rosa Sensat

Grup de Treball de matemàtiques a+a+ Rosa Sensat.
Grup d’innovació didàctica a E.E. de Rosa Sensat Coordina: Josep Callís Franco

Més informació:   
amesamesbarna@gmail.com   www.amesames.cat  
@amesamescat #amesamescat