FORMACIÓ


Tardor 2016

- Inscripcions als grups de treballs.
- Formació en multibases de colors (reglets)

Més informació:   amesamesbarna@gmail.com  - www.amesames.cat @amesamesbarna http://www.rosasensat.org/